万维百科

佛历本文重定向自 佛曆

各种写法

佛历

英文 Buddhist calendar
巴利文Sāsanā Sakaraj
梵文बौद्ध पंचांग
缅甸文
(IPA:[θàðənà θɛʔkəɹɪʔ])
高棉文ពុទ្ធសករាជ
僧伽罗文බුද්ධ වර්‍ෂ / සාසන වර්‍ෂ
Buddha Varsha / Sāsana Varsha
泰文พุทธศักราช
佛教相关主题列表
佛历符号

佛历巴利语Sāsanā Sakaraj),一种传统历法,为阴阳历,这种历法盛行于南亚东南亚的佛教国家,如柬埔寨泰国。其纪年法,称佛灭纪元,以释迦牟尼佛灭度涅槃)当年度为计算基准。一般以公元前543年为佛涅槃元年,依照泰国上座部)标准佛历,公元2021年就是佛历2564年。

简介

佛教创始人释迦牟尼原名乔达摩·悉达多,古印度释迦族人。释迦牟尼为尊称,意为释迦族的圣人。又被称为“佛陀”(觉者)、“世尊”等。其生卒年代,北传佛教根据汉译《善见律毗婆娑》中“出律记”推断为公元前565年前486年,南传佛教则作公元前624年前544年或公元前623年前543年

公元1950年,首届世界佛教徒友谊会斯里兰卡首都科伦坡举办。会中议决:佛陀诞生于公元前623年,成道于公元前588年,去世于公元前543年。1954年,该年会于缅甸仰光举行,会中再决议佛教国家以“佛历”纪元,并以释迦牟尼涅槃年推算,公元1954年为佛历2497年。

另外,在中国汉传佛教有以佛陀出生年为纪元,于《佛祖统纪》(但由于成书于宋朝,及计算只用中国农历计算,并不对比古印度历法。所以出极大误差)说:佛陀以周昭王二十四年四月八日(但该说法一直被欧美学术界否定,根据研究指出佛陀并不是这个时间出生),示现降生,穆王五十二年二月十五日示现入灭的说法,因此西历2021年为中国佛诞历3048年(以公元前1027年甲寅年为元年,比世界佛教徒友谊会同意前623年佛诞年提早了404年)。

纪元起始

1954年,世界佛教徒联谊会缅甸仰光召开第三届大会,一致通过决议:以公元前544年为佛灭之年,公历5月月圆日(农历四月十五日)为世界佛陀日(卫塞节)。

南传佛教以佛灭之年(前544年)为佛历0年,次年(前543年)为佛历1年。南传佛历年 = 公历年 + 543,若未过卫塞节农历四月十五日)则再减1年。
泰国每年的水灯节是在佛历12月15日 (农历10月15日)庆祝。
泰国官方之佛历年 = 公历年 + 543,采公历之1月1日岁首。但民间多采公历之4月1日(泼水节所在的月)为岁首。
北传佛教以公元前544年为佛历元年,没有佛历0年,佛历年=公历年+544,以农历岁首为岁首,常搭配干支纪年使用。

因此,北传佛教的佛历年数比南传佛教通常多1年。

月、日的设置

佛历有专门的规定来设置每月的日数,佛历的月份设置是按照月球运动设置的。详见本条目英文版。

目前汉传佛教徒所使用的佛历,只用佛历纪年,其余月、日安排多使用农历(亦有用格里历的)。

现行佛历对照

北传(汉传)佛教佛历

佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元
2499 1955 2512 1968 2525 1981 2538 1994 2551 2007
2500 1956 2513 1969 2526 1982 2539 1995 2552 2008
2501 1957 2514 1970 2527 1983 2540 1996 2553 2009
2502 1958 2515 1971 2528 1984 2541 1997 2554 2010
2503 1959 2516 1972 2529 1985 2542 1998 2555 2011
2504 1960 2517 1973 2530 1986 2543 1999 2556 2012
2505 1961 2518 1974 2531 1987 2544 2000 2557 2013
2506 1962 2519 1975 2532 1988 2545 2001 2558 2014
2507 1963 2520 1976 2533 1989 2546 2002 2559 2015
2508 1964 2521 1977 2534 1990 2547 2003 2560 2016
2509 1965 2522 1978 2535 1991 2548 2004 2561 2017
2510 1966 2523 1979 2536 1992 2549 2005 2562 2018
2511 1967 2524 1980 2537 1993 2550 2006 2563 2019

泰国(上座部)佛历

佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元 佛历年 公元
2498 1955 2511 1968 2524 1981 2537 1994 2550 2007
2499 1956 2512 1969 2525 1982 2538 1995 2551 2008
2500 1957 2513 1970 2526 1983 2539 1996 2552 2009
2501 1958 2514 1971 2527 1984 2540 1997 2553 2010
2502 1959 2515 1972 2528 1985 2541 1998 2554 2011
2503 1960 2516 1973 2529 1986 2542 1999 2555 2012
2504 1961 2517 1974 2530 1987 2543 2000 2556 2013
2505 1962 2518 1975 2531 1988 2544 2001 2557 2014
2506 1963 2519 1976 2532 1989 2545 2002 2558 2015
2507 1964 2520 1977 2533 1990 2546 2003 2559 2016
2508 1965 2521 1978 2534 1991 2547 2004 2560 2017
2509 1966 2522 1979 2535 1992 2548 2005 2561 2018
2510 1967 2523 1980 2536 1993 2549 2006 2562 2019

  1. ^ 清朝刘道原据《资治通鉴外纪》周昭王元年是己丑年的说法,指出史书说的周昭王“甲寅年”应是周昭王二十六年而不是二十四年,诸书多沿用旧误。

参考资料

  1. ^ 星云大师. 《釋迦牟尼佛傳》. 台北: 佛光 (中文).
  2. ^ 志磐. 卷第二 教主釋迦牟尼佛本紀第一之二. 《佛祖統紀》. [2020-09-14]. (原始内容存档于2020-09-27). (刘道原通鉴外纪。昭王元年己丑。二十六年甲寅。今诸书多称二十四年。相承之误)
    ......述曰。如来降灵示灭之相。记年月者。其说纷然。今作正义。异说两番。以区别之。初正义者有六。其一。周书异记昭王二十四年甲寅岁。四月八日。有五色光。入贯太微。遍于西方。太史苏由曰。有大圣人生于西方。穆王五十二年壬申岁。二月十五日旦白虹十二道。南北通贯。太史扈多曰。西方有大圣人。终亡之相。其二。法本内传。摩腾法师对明帝曰。佛以甲寅之岁四月八日生。此当周昭王二十四年。其三。魏书沙门昙谟最曰。佛以周昭王二十四年四月八日生。穆王五十二年二月十五日灭。其四。南岳愿文云。佛以甲寅四月八日降生。其五。辅行云。悉达生净饭王宫。当周昭王甲寅之岁。其六。唐太宗。敕尚书刘德威。问法琳法师。佛降生入灭。何故传述乖乱。琳乃论定。周昭甲寅生。穆王壬申灭。
  3. ^ 卷三. 資治通鑑外紀. [2020-09-14]. (原始内容存档于2020-12-16). 昭王己丑元年,王道微缺徳衰,有光五色贯紫微,井水溢
  4. ^ 慈怡法师主编. 衛塞節. 佛光大辭典. 台湾: 佛光. 1990-06-01. ISBN 9787501309764. (原始内容存档于2018-07-28) (中文).

本页面最后更新于2021-11-17 02:14,点击更新本页查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器